کلیدواژه‌ها = فرهنگ
بازتاب تصویر فرهنگ و تمدّن ایران باستان در آثار جاحظ (بررسی موردی کتاب التاج فی أخلاق الملوک)

دوره 22، شماره 44، دی 1402، صفحه 517-554

10.22103/jis/jis.2024.21887.2511

نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم؛ احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگِ مردم زاگرس

دوره 19، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 215-235

10.22103/jis.2019.13982.1934

نجم الدین گیلانی؛ مختار فیلی


بازتاب برخی از آداب و رسوم جامعۀ ایران در سفرنامۀ ویلیام فرانکلین

دوره 19، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 139-162

10.22103/jis.2019.13362.1901

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد


بازتاب سنّت و فرهنگ ایرانیان در شعر عصر عباسی

دوره 15، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 163-182

10.22103/jis.2016.1504

روح الله صیادی نژاد؛ مرضیه عبداللهی