کلیدواژه‌ها = ایران باستان
بازتاب تصویر فرهنگ و تمدّن ایران باستان در آثار جاحظ (بررسی موردی کتاب التاج فی أخلاق الملوک)

دوره 22، شماره 44، دی 1402، صفحه 517-554

10.22103/jis/jis.2024.21887.2511

نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم؛ احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


جایگاه نام در ایران باستان

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 57-73

وحید رویانی؛ مرتضی نیازی


تأثیر اندرزهای اردشیر ساسانی بر سیاست نامۀ خواجه نظام الملک

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 167-179

محسن مرسلپور؛ حسین شیرمحمدی