مرگ به مثابه تشرف(نوزایی)...

دوره 15، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 1-18

10.22103/jis.2016.1496

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ معصومه برسم


نگاهی به قصۀ ک‍ُردی «کَدو»

دوره 15، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 1-18

10.22103/jis.2017.1625

فرامرز آقابیگی


بررسی ریشه‌شناختی نام‌های فارسی گیاهان در زبان انگلیسی

دوره 16، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 1-20

10.22103/jis.2017.1697

فردوس آقاگل‌زاده؛ حسین داوری


شواهدی نویافته از حضور ساسانیان در فلات مرکزی(ارزیابی شواهد باستان‌شناختی و متون نوشتاری)؛ مطالعه موردی محوطۀ شیرکوه نائین

دوره 18، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 1-35

10.22103/jis.2019.10920.1769

میلاد باغ شیخی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ علیرضا خسروزاده؛ مهدی شیخ زاده بیدگلی؛ علمدار علیان


نشانه های جمع گرایی در غزل سعدی

دوره 19، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 1-18

10.22103/jis.2020.13491.1909

زهره احمدی پور اناری


بازتاب آرایش موی ایرانیان در توصیفات منظومه‌های عاشقانة فارسی (قرن 6-4)

دوره 21، شماره 41، تیر 1401، صفحه 1-29

10.22103/jis.2021.17595.2179

مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ مریم شایگان؛ محمد حجت


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 1-2

10.22103/jis.2023.4073

محمدرضا صرفی


واکاوی زمینه‌های رویکرد و نقش نیروی ژاندارمری در قبال دو رویداد جنگ‌ جهانی اول و کودتای سوم اسفند 1299

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22103/jis.2023.19633.2348

سعید آقارضایی؛ سید هاشم آقاجری


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 44، دی 1402

10.22103/jis.2023.4173

محمدرضا صرفی