دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

واکاوی زمینه‌های رویکرد و نقش نیروی ژاندارمری در قبال دو رویداد جنگ‌ جهانی اول و کودتای سوم اسفند 1299

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22103/jis.2023.19633.2348

سعید آقارضایی؛ سید هاشم آقاجری


تاریخ نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22103/jis.2021.16722.2094

شکوفه بخشایی شهربابکی؛ علیرضا ابطحی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن ابادی


بازنمایی عناصر معنوی ایران باستان در اشعار حکیم عمر خیّام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22103/jis.2023.18729.2272

حسین بصیر طریقت طلب؛ بهروز افخمی


بررسی خطاهای شناختی براساس نظریه آرون تی بک در دیوان ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22103/jis.2023.20099.2386

زهرا بهشتی مارنانی؛ اکرم گلشنی؛ فاطمه گلشنی


دستوری‌شدگی فعل «گرفتن» و کاربردهای وجهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.19672.2353

فهیمه تسلی بخش


بررسی سیر موضوعی و تاریخی عبید پژوهی در مقالات علمی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis/jis.2024.18609.2261

راضیه جعفری؛ محمدحسین کرمی


مناسبات عمرانی- مالی نادرشاه افشار با شهرنشینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.19969.2369

مهدی دهقانی؛ مهدی وزینی افضل


بچّه‌خوانی در ادبیّات عامّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.20887.2438

مسلم نادعلی زاده


تجارت خارجی خشکبار و گیاهان دارویی کرمان در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2020.16064.2035

رضا صحت منش


تحولات ساختار شهر هرات از ابتدای ایلغار مغول تا انتهای عصر تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.19235.2315

شاهین گرکانی دشته


جستاری در چندمعنایی حرف‌اضافه «بر» در چهارچوب معنی‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.19965.2367

نازنین درویشی رکنی؛ ارسلان گلفام


گونه‌ها و زمینه‌های کاربرد زیرزمین در معماری و شهرسازی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.20077.2378

اصغر مولائی


شیوه های ساخت، و کارکرد نوواژه های ترکیبی در شعر شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.21526.2488

اکبر نقوی؛ محمود مدبری؛ صدیقه علیپور


بررسی منصب ادبی قصّه خوانی درباری در ادب فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis/jis.2024.20144.2383

نجمه نوروزی چگینی؛ احمد امیری خراسانی؛ نجمه حسینی سروری


غزل معاصر ایران و جلوه‎های زیبایی‎شناسی نو معشوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jis.2023.20198.2388

یعقوب نوروزی