بررسی سیر موضوعی و تاریخی عبید پژوهی در مقالات علمی فارسی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

10.22103/jis/jis.2024.18609.2261

چکیده

دربارۀ عبید زاکانی، اندیشه و آثار و مقام طنزپردازی او در ادب فارسی مقالات فراوانی نوشته شده است. با توجه به حجم آثار و تداوم سیر این‌گونه تحقیقات لازم است آثار منتشر شده بررسی شوند تا با آشنایی به نقاط قوت و ضعف این دسته از پژوهش‌ها بتوان از نتایج آن در پر کردن خلاء‌های موجود در این بخش بهره برد. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا و با استفاده از آمار، به بررسی سیر موضوعی و تاریخی مقالات علمی عبیدپژوهی پرداخته شده است و حدود 70 مقالۀ نوشته شده در بازۀ زمانی 1300 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. مقالات در شش دورۀ تاریخی و در هفت موضوع طنز عبید، زندگی‌نامۀ عبید، معرفی آثار، محتوا و مضمون، شگردهای بلاغی و طنزپردازی، بررسی‌های تطبیقی و بررسی نظریه‌های ادبی در آثار عبید؛ مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیشترین مقالات این حوزه در دهۀ نود نوشته شده‌اند که به لحاظ کیفیت نیز نسبت به دوره‌های قبل، دارای تنوع موضوع و کیفیت تحلیلی مناسب‌تر هستند، اما با این وجود، هنوز دارای نواقص زیادی از جمله پرداختن به کلیات و ارائه نکردن آمار در اکثر مقالات، تسلط نداشتن بر روش‌های مطالعات جدید همچون مطالعات تطبیقی و نیز نظریه‌های ادبی، اهمیت زیاد به ساختار مقاله و کلیشه‌ای شدن آن و توجه کمتر به محتوا و استدلال و تحلیل‌های علمی؛ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Thematic and historical course of obedience research in Persian scientific articles

نویسندگان [English]

  • raziye jafari 1
  • mohammad hosein karami 2
1 shirazu.ac.ir
2 shirszu.ac.ir
چکیده [English]

Many articles have been written about Obaid Zakani, his thoughts and works, and his status as a satirist in Persian literature. Due to the volume of works and the continuity of such research, it is necessary to review the published works in order to be familiar with the strengths and weaknesses of this type of research so that its results can be used to fill the gaps in this section. In this research, the thematic and historical course of Obaidpajoohi's scientific articles has been studied and about 70 articles written in the period of 1300 to 1400 have been studied. Articles in six historical periods and in six subjects: Obaid's satire, Obaid's biography, introduction of works, content and theme, rhetorical techniques and satire, comparative studies and study of literary theories in Obaid's works; They have been studied and classified by content analysis and statistics Studies show that most articles in this field were written in the nineties, which in terms of quality have a better variety of topics and analytical quality than previous periods, but still have many shortcomings, including addressing the generalities and not providing statistics in most articles. Lack of mastery of new study methods such as comparative studies as well as literary theories, great importance to the structure of the article and its stereotyping and less attention to content and scientific reasoning and analysis; Are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obaid Zakani
  • Obaid Pajoohi
  • satire research
  • thematic course of satire
  • historical course of satire