ضمن عرض سلام و تشکر به خاطر ارسال مقاله ارزشمندتان،خواهشمند است برای پیگیری مقالات، وارد سامانه شوید و از طریق نام کاربری و رمز ورودی که پس از ثبت نام دریافت نموده‌اید، از روند کار مقالۀ خود باخبر شده، در صورت داشتن سوال، از طریق نشانی رایان‌نامۀ مجله rfarhang@uk.ac.ir، درخواست خود را مطرح نموده،  ارسال نمایید تا در اسرع وقت پیگیری لازم صورت گیرد. در صورت ضرورتی برای تماس، روز چهارشنبه ساعت 9تا 11با شماره 03431322342 تماس حاصل فرمایید.

 

قابل توجه داوران محترم

 

 با سلام، ضمن تشکر از قبول زحمت، خواهشمند است جهت انجام امور داوری مقاله­ها، با استفاده از نام کاربری و رمز ورود که به عنوان داور دریافت نموده­اید؛ صرفاً از طریق سامانه، بخش داوری، مقالة مورد نظر را بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید. با تشکر 

 

*بر اساس مصوبه هیأت تحریریه مجلّه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  از نویسندۀ محترم  مبلغ             000/ 000/­ 4    ریال جهت چاپ مقالات دریافت می شود. 

 *تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری، از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهد شد.

 • نوع اعتبار                       علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                                             فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم                                                      (b)73
 • چارک 1397                                                                    Q2
 • ضریب تاثیر                                                                   0.125
 • میانگین زمان داوری                                                       5 ماه
 • زبان نشریه                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                                                    الکترونیکی
 • نوع دسترسی                                              رایگان (تمام متن)
 • هزینه داوری                                                              1000000
 • هزینه چاپ                                                              4000000

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 40، دی 1400، صفحه 1-420 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها