فرایند پذیرش مقالات

  1. ثبت مقاله به وسیلۀ نویسنده در سامانۀ مجلّه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و ثبت نهایی مقاله.
  2. اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه دربارۀ مقاله و در صورت نیاز، ارجاع به دبیر تخصصی.
  3. برگرداندن مقاله به نویسنده برای انجام دادن برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)، ارسال تعهد عدم ارسال/چاپ مقالۀ حاضر در نشریه ­ای دیگر، ارائۀ خلاصۀ انگلیسی 500 کلمه ­ای و واریز وجه داوری به حساب مجلّه (7روز).
  4. ارائه مقاله به دو داور متخصّص در زمینۀ موضوعی مقاله.
  5. حالت های مختلف برای یک مقاله

الف. درصورت رد مقاله از طرف دو داور، از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف دو داور، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ج. در صورت پذیرش مقاله از طرف یک داور و رد آن از طرف داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می­شود.

د. درصورت رد مقاله از طرف داور سوم، از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود. در صورت پذیرش مقاله از طرف داور سوم، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ه. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، ادامۀ فرایند از مرحلۀ 6 پیگیری می شود.

و. چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مجدّداً داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 4 بازخواهد گشت.

6. مقاله جهت انجام دادن اصلاحات داوری به نویسندگان بازگردانده می شود.

7. ارایه مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (دو هفته)

8. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله.

9. ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

10. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود.

11. مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی ارسال می­گردد.(10روز)

12. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

13. در نهایت، مقاله پس از چاپ به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجلّه قابل دانلود خواهد بود.