راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

ارسال مقاله

انتخاب مقالات ما به کیفیت، گستردگی و اصالت موضوع(های) تحت پوشش و تأثیر آنها بر حوزه موضوعی مجله بستگی دارد. ما مقالات منتشر شده در جای دیگر را نمی‌پذیریم.

متن مقاله خود را بدون نام، وابستگی و مشخصات نویسندگان ارسال کنید. همراه با آن، فایل مشخصات نویسندگان که شامل عنوان دست‌نوشته، نام و وابستگی نویسندگان، و نام نویسنده رابط و اطلاعات تماس (آدرس کامل پستی و ایمیل، شماره تلفن و فکس) است، ارسال کنید. حداکثر تعداد صفحات با احتساب پاورقی‌ها نباید بیشتر از 20 باشد. فقط یک مقاله از هر نویسنده در یک دوره/سال بررسی و منتشر خواهد شد. در مورد فرایند انتشار و نحوه ارسال مقاله خواهشمند است راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه فرمایید. اگر هنوز ثبت نام نکرده‌اید، لطفاً روی: ثبت نام کلیک کنید. پس از موفقیت در ثبت نام، باید یک نام کاربری و رمز عبور داشته باشید. اگر از قبل نام کاربری و رمز عبور دارید، لطفاً وارد شوید.

 

فایل‌ها و فرم‌های لازم

   چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات مجله)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همۀ نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسندۀ مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامۀ پشتیبان.

نکات مهم:

 1. رویکرد اصلی مقالات ارسالی به مجلۀ مطالعات ایرانی حتما باید فرهنگ ایرانی، عناصر و مظاهر آن باشد و به شیوه‌ای علمی و روشمند تنظیم شده باشد. اگر مقاله در حوزۀ ادبیات و زبان‌های ایرانی، بن‌مایه‌های اساطیری در ادبیات و فرهنگ ایران، فرهنگ و هنرهای ایرانی-اسلامی، تاریخ و میراث فرهنگی ایران، جریان شناسی تاریخی، فکری و ادبی ایران کهن، فولکلور: فرهنگ و ادبیات عامه، مطالعات بین رشته‌ای با محوریت ایران‌شناسی، نماد و نشانه‌شناسی هنری-ادبی ایران با نگاهی به هویت ملی و ایرانی باشد، پذیرفته و داوری می‌شود.

2. از ارسال مقالات کلیشه‌­ای و غیرتحلیلی پرهیز کنید؛ مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می‌­گیرند که حداقل دارای یک نکتة جدید علمی باشد.

3. تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهد شد.

4. مقالات به همان ترتیب و اسامی ارسالی منتشر می‌‌شوند. امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول وجود ندارد. نویسندة مسئول مقاله، استاد راهنماست؛ مگر با نامه کتبی وی، دانشجو یا مشاور باشد؛ مگر مؤلف/مؤلفان، هیچ یک، عضو هیئت علمی نباشد/ نباشند.

5. دانشجویان دکتری دقت نمایند: جهت چاپ مقالۀ مستخرج از رسالۀ در حال دفاع خود، درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به این ترتیب باشد: استاد راهنما (نویسنده مسئول) نام دانشجو/ استاد مشاور

6. تعداد نویسندگان فقط تا چهار نفر قابل پذیرش است.

7. لازم است مؤلف/ مؤلفان هر مقالۀ ارسالی در سایت orcid.org ثبت نام کنند و کد دریافتی را در سامانه،، بخش اطلاعات شخصی وارد کنند. اعلام ایمیل آکادمیک نویسندۀ مسئول در سامانه و فایل مقاله نیز الزامی است.

8. مقالات در این مجله، صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند.

 

اصول کلی نگارش و تدوین مقالات در مجلۀ مطالعات ایرانی:

 

 1. در نگارش مقالات، ضمن رعایت آیین نگارش فارسی، تا حد ممکن برای بیان مطالب از کلمات فارسی استفاده شود.
 2. حجم مقالات بدون چکیدۀ انگلیسی از بیست صفحۀ مجله (8000 کلمه) فراتر نرود.
 3. رعایت نیم‌فاصله (کلیدهای ترکیبی 2 Ctrl+Shift+ در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است (به کتاب فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان رجوع شود).
 4. مقاله نباید در مجله‏‌های دیگر به چاپ رسیده باشد. ضمناً یکی از نویسندگان به‌عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.
 5. پذیرش اولیة مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است. پذیرش نهایی و چاپ نیز منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.
 6. نام نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله و ضمناً رتبة علمی نویسنده/ نویسندگان در پاورقی صفحة اول بیان گردد. همچنین نویسندۀ مسئول و ایمیل آکادمیک وی در پانویس مشخص شود.
 7. برای قدردانی از افراد و سازمان‌‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیة مقاله همکاری داشته‌‏اند، در پاورقی صفحة اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‌‏ای با حداقل کلمات نوشته می‌‏شود.
 8. چکیدة مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل عناوین: هدف، روش/رویکرد، یافته‌ها/نتایج به تفکیک باشد.
 9. در پایان چکیده، واژه­‌های کلیدی مقاله بین پنج تا هشت واژه بیان ‌شود.
 10. معادل لاتین اسامی خارجی، واژگان و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی در یادداشت‌ها (انتهای مقاله) به شکل Endnot درج شود.
 11. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با فاصله میان سطور Singleبا قلم B.Lotus فونت 13 (برای متن لاتین با قلم Times New Roman با فونت 12) در نرم­افزار word تایپ شود. تصاویر باید در فرمتJpeg ، با کیفیت تصویری dpi 300 و یا ppi 300 فرستاده شوند و خوانا، روشن و دقیق باشند. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
 12. تمام پاراگراف‌­ها با تورفتگی 5/0 (نیم) سانت آغاز شود به جز نخستین پاراگراف‌­های هر بخش.
 13. نقل قول‌­های بیش از 40 کلمه، با تورفتگی 5/1 سانت در کل پاراگراف و بدون تورفتگی آغاز پاراگراف و قلم 12 باشد.
 14. عنوان کتاب­‌ها، نشریه‌­ها و مجموعه ­مقالات در متن به شکل ایرانیک بیاید.
 15. نمونۀ ابیات و ترانه­‌ها، مثل‌­ها بدون حالت ایرانیک و در جدول ذکر شود.
 16. عنوان جدول­‌ها، نمودارها، تصاویر و شکل‌­ها حتماً باید به لاتین ترجمه شود.
 17. در بخش آوانگاری توصیه می‌­شود از علائم آوانگاری مصوب فرهنگستان استفاده شود، در غیر این صورت نویسندۀ مسئول یک نسخۀ پی دی اف از مقاله به همراه فونت آوانگاری به کار رفته در مقاله، به دفتر مجله ارسال کند.
 18. رعایت نکات املایی زیر الزامی است:

«ها»ی علامت جمع جداست و با رعایت نیم‌فاصله به کلمۀ قبل از خود می‌چسبد. مثال: آن­‌ها.

برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، از علامت «ء» استفاده شود. مثال: خانۀ من.

«می» و «همی» با رعایت نیم‌فاصله جدا نوشته می‌­شود.

«تر» و «ترین» جدا نوشته می‌­شود، مگر در کلمات کمتر، بیشتر، کهتر، مهتر، بهتر.

استفاده از تشدید ضروری نیست مگر در کلماتی که اشتباه خوانده می‌­شوند، مانند: کمی و کمّی.

رعایت نکات ویرایشی الزامی است.

 

شیوه ­نامۀ نگارش منابع:

 ـ منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده  و به روشAPA  نسخۀ 7 تنظیم شود .منابع اعم از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل آمیخته ذکر شود.

ـ  الگوی نقل منبع در متنِ مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است. مثال (مهدوی، 1384، ص. 21؛ رضایی، 1376، ج.2/صص. 15-18). در منابع لاتین نیز باید عنوان مؤلف در متن (در صورتی که داخل پرانتز آمده باشد) به شکل لاتین بیاید. مثال (Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18). اگر نام مولف پشت پرانتز بیاید باید به فارسی بیاید و معادل لاتینش پانوشت داده شود مثال: چامسکی (2000, p. 171).

 

 

چکیده فارسی؛ شامل عناوین زیر به تفکیک:

هدف:

روش/رویکرد:

یافته/نتایج:

واژه‌های کلیدی:

 

چکیدۀ انگلیسی؛ ترجمه دقیق چکیدۀ فارسی؛ شامل:

Purpose:

Method and Research:

Findings and Conclusions:

Kwywords:

 1. مقدمه: شامل:

1-1-بیان مسئله

2-1- پیشینۀ پژوهش

3-1- روش‌شناسی پژوهش

4-1-یافته‌های پژوهش

5-1-مبانی نظری پژوهش(در صورت لزوم)

 

2- بحث و بررسی

عناوین فرعی با ذکر شماره به شکل:

1-2. ....

2-2.....

3-2-..... و الی آخر بیاید

3- نتیجه گیری

4-یادداشت‌ها(در صورت لزوم)

5-منابع

6- منابع به زبان انگلیسی

ـ الگوی نقل منبع از مقاله:

قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.

Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119.

 

ـ الگوی نقل منبع از کتاب:

گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.

نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).

ـ نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.

 

Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & Cultural publishing.

 

ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)

 

ـ الگوی نقل منبع از پایان‌­نامه:

انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی؛ رویکردی کمینه‌گرا. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.

Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree

Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

 

ـ الگوی نقل منبع از مقالات همایش:

شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان، و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.

Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).

 

تبصره: لازم است تمام منابع فارسی به لاتین نیز ترجمه شوند.

ـ منابع لاتین به روش APA نسخۀ 7 تنظیم شوند.

ـ لطفا در منابع لاتین (ترجمه‌­شده) محل چاپ را ذکر نکنید.

ـ در ترجمه منابع لاتین تاریخ­ها را به میلادی تنظیم کنید.

 

شیوه ­نامۀ نگارش چکیده مبسوط:

مؤلفان و محققان گرامی برای نگارش چکیدۀ مبسوط فارسی و لاتین نکات زیر را درنظر بگیرید:

ـ چکیدۀ مبسوط با چکیدۀ معمول فرق می‌­کند. در چکیدۀ مبسوط، می‌­توان به آثار دیگران ارجاع داد، پژوهش‌­ها را با هم مقایسه کرد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده می‌­شود؛ اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست.

ـ در چکیدۀ معمولی، نویسنده باید در اصل مقاله را کوتاه کند. با این تفاوت که در چکیدۀ مبسوط به پژوهش­‌های آتی، جزئیات آزمون‌­ها، مسائل ریز جمع‌­آوری اطلاعات و غیره اشاره‌­ای نمی‌شود.

ـ در چکیدۀ مبسوط، قسمت‌­های زیر باید اشاره شوند: عنوان، اسامی و مشخصات مؤلفان، چکیده ساده، پیشینۀ نظری، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌­ها، جمع‌­آوری داده، تحلیل و بحث و لیست منابع.

ـ چکیدۀ مبسوط نباید بیشتر از پنج صفحۀ متوسط شود. نباید بیشتر از 6 تا 8 منابع در آن ذکر شود. منابعی را که در چکیدۀ مبسوط ذکر نشده در لیست منابع نیاورید.

ـ در صورت لزوم، بر مقدمه، مثال‌­ها و نتایج تمرکز کنید. در صورت نیاز، استفاده از عکس نیز مجاز است.

ـ تعداد واژگان بیشتر از 1000 کلمه نشود.

- حتما بین واژگان کلیدی در چکیده مبسوط انگلیسی نقطه­ ویرگول بگذارید. خود کلمه Keywords را برجسته کنید. پس از آخرین کلیدواژه نقطه بگذارید.

- تیتر هر بخش از چکیده را برجسته کنید.

- اگر منبعی را در چکیدۀ  مبسوط ارجاع می­دهید، حتماً در بخش فهرست منابع در پایان چکیده، اطلاعات کتابشناسی آن را ذکر کنید.

 

 

 

نکات مهم:

 1. 1. رویکرد اصلی مقالات ارسالی به مجلۀ مطالعات ایرانی حتما باید فرهنگ ایرانی، عناصر و مظاهر آن باشد و به شیوه‌ای علمی و روشمند تنظیم شده باشد. اگر مقاله در حوزۀ ادبیات و زبان‌های ایرانی، بن‌مایه‌های اساطیری در ادبیات و فرهنگ ایران، فرهنگ و هنرهای ایرانی-اسلامی، تاریخ و میراث فرهنگی ایران، جریان شناسی تاریخی، فکری و ادبی ایران کهن، فولکلور: فرهنگ و ادبیات عامه، مطالعات بین رشته‌ای با محوریت ایران‌شناسی، نماد و نشانه‌شناسی هنری-ادبی ایران با نگاهی به هویت ملی و ایرانی باشد، پذیرفته و داوری می‌شود.
 2. از ارسال مقالات کلیشه‌­ای و غیرتحلیلی پرهیز کنید؛ مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می‌­گیرند که حداقل دارای یک نکتة جدید علمی باشد.
 3. تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهد شد.
 4. مقالات به همان ترتیب و اسامی ارسالی منتشر می‌‌شوند. امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول وجود ندارد. نویسندة مسئول مقاله، استاد راهنماست؛ مگر با نامه کتبی وی، دانشجو یا مشاور باشد؛ مگر مؤلف/مؤلفان، هیچ یک، عضو هیئت علمی نباشد/ نباشند.
 5. دانشجویان دکتری دقت نمایند: جهت چاپ مقالۀ مستخرج از رسالۀ در حال دفاع خود، درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به این ترتیب باشد: استاد راهنما(نویسنده مسئول) نام دانشجو/ استاد مشاور
 6. تعداد نویسندگان فقط تا چهار نفر قابل پذیرش است.
 7. لازم است مؤلف/ مؤلفان هر مقالۀ ارسالی در سایت orcid.org ثبت نام کنند و کد دریافتی را در سامانه،، بخش اطلاعات شخصی وارد کنند. اعلام ایمیل آکادمیک نویسندۀ مسئول در سامانه و فایل مقاله نیز الزامی است.
 8. 8. مقالات در این مجله، صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند.

 

اصول کلی نگارش و تدوین مقالات در مجلۀ مطالعات ایرانی:

1- لازم است ساختار و عناوین اصلی مقالات به ترتیب زیر باشد:

چکیده؛ شامل عناوین زیر به تفکیک:

هدف:

روش/رویکرد:

یافته/نتایج:

چکیدۀ انگلیسی؛ ترجمۀ دقیق چکیدۀ فارسی باشد و عناصر آن با عناوین زیر مشخص شود:

 

 

 

Purpose:

 

Method and Research Prosecedure:

 

  Findings and Conclusions:

 

 

مقدمه؛ شامل:

1-1-بیان مسئله

 2-1- پیشینۀ پژوهش

 3-1- روش‌شناسی پژوهش

 4-1- یافته‌های پژوهش

 5-1- مبانی نظری پژوهش(در صورت نیاز)

 

 • بحث و بررسی:(عناوین فرعی با ذکر شماره به شکل: 2-1. ....2-2......2-3..... و الی آخر بیاید)
 • نتیجه گیری
 • یادداشت‌ها(در صورت لزوم)
 • منابع

 

 1. در نگارش مقالات، ضمن رعایت آیین نگارش فارسی، تا حد ممکن برای بیان مطالب از کلمات فارسی استفاده شود.
 2. حجم مقالات بدون چکیدۀ انگلیسی از بیست صفحۀ مجله (6500 کلمه) فراتر نرود.
 3. رعایت نیم‌فاصله (کلیدهای ترکیبی 2 Ctrl+Shift+ در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است (به کتاب فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان رجوع شود).
 4. مقاله نباید در مجله‏‌های دیگر به چاپ رسیده باشد. ضمناً یکی از نویسندگان به‌عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.
 5. پذیرش اولیة مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است. پذیرش نهایی و چاپ نیز منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.
 6. نام نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله و ضمناً رتبة علمی نویسنده/ نویسندگان در پاورقی صفحة اول بیان گردد. همچنین نویسندۀ مسئول و ایمیل آکادمیک وی در پانویس مشخص شود.
 7. برای قدردانی از افراد و سازمان‌‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیة مقاله همکاری داشته‌‏اند، در پاورقی صفحة اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‌‏ای با حداقل کلمات نوشته می‌‏شود.
 8. چکیدة مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل عناوین: هدف، روش/رویکرد، یافته‌ها/نتایج به تفکیک باشد.
 9. در پایان چکیده، واژه­‌های کلیدی مقاله بین پنج تا هشت واژه بیان ‌شود.
 10. معادل لاتین اسامی خارجی، واژگان و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی در یادداشت‌ها (انتهای مقاله) به شکل Endnot درج شود.
 11. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با فاصله میان سطور Singleبا قلمB.Lotus فونت 13 (برای متن لاتین با قلم Times New Roman با فونت 12) در نرم­افزار word تایپ شود. تصاویر باید در فرمتJpeg ، با کیفیت تصویری dpi 300 و یا ppi 300 فرستاده شوند و خوانا، روشن و دقیق باشند. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
 12. تمام پاراگراف‌­ها با تورفتگی 5/0 (نیم) سانت آغاز شود به جز نخستین پاراگراف‌­های هر بخش.
 13. نقل قول‌­های بیش از 40 کلمه، با تورفتگی 5/1 سانت در کل پاراگراف و بدون تورفتگی آغاز پاراگراف و قلم 12 باشد.
 14. عنوان کتاب­‌ها، نشریه‌­ها و مجموعه ­مقالات در متن به شکل ایرانیک بیاید.
 15. نمونۀ ابیات و ترانه­‌ها، مثل‌­ها بدون حالت ایرانیک و در جدول ذکر شود.
 16. عنوان جدول­‌ها، نمودارها، تصاویر و شکل‌­ها حتماً باید به لاتین ترجمه شود.
 17. در بخش آوانگاری توصیه می‌­شود از علائم آوانگاری مصوب فرهنگستان استفاده شود، در غیر این صورت نویسندۀ مسئول یک نسخۀ پی دی اف از مقاله به همراه فونت آوانگاری به کار رفته در مقاله، به دفتر مجله ارسال کند.
 18. رعایت نکات املایی زیر الزامی است:

«ها»ی علامت جمع جداست و با رعایت نیم‌فاصله به کلمۀ قبل از خود می‌چسبد. مثال: آن­‌ها.

برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، از علامت «ء» استفاده شود. مثال: خانۀ من.

«می» و «همی» با رعایت نیم‌فاصله جدا نوشته می‌­شود.

«تر» و «ترین» جدا نوشته می‌­شود، مگر در کلمات کمتر، بیشتر، کهتر، مهتر، بهتر.

استفاده از تشدید ضروری نیست مگر در کلماتی که اشتباه خوانده می‌­شوند، مانند: کمی و کمّی.

رعایت نکات ویرایشی الزامی است.

 

شیوه ­نامۀ نگارش منابع:

 ـ منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده  و به روشAPA  نسخۀ 7 تنظیم شود .منابع اعم از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل آمیخته ذکر شود.

ـ  الگوی نقل منبع در متنِ مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است. مثال (مهدوی، 1384، ص. 21؛ رضایی، 1376، ج.2/صص. 15-18). در منابع لاتین نیز باید عنوان مؤلف در متن (در صورتی که داخل پرانتز آمده باشد) به شکل لاتین بیاید. مثال (Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18). اگر نام مولف پشت پرانتز بیاید باید به فارسی بیاید و معادل لاتینش پانوشت داده شود مثال: چامسکی (2000, p. 171).

 

ـ الگوی نقل منبع از مقاله:

قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.

Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119.

 

ـ الگوی نقل منبع از کتاب:

گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.

نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).

ـ نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.

 

Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & Cultural publishing.

 

ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)

 

ـ الگوی نقل منبع از پایان‌­نامه:

انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی؛ رویکردی کمینه‌گرا. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.

Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree

Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

 

ـ الگوی نقل منبع از مقالات همایش:

شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان، و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.

Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).

 

تبصره: لازم است تمام منابع فارسی به لاتین نیز ترجمه شوند.

ـ منابع لاتین به روش APA نسخۀ 7 تنظیم شوند.

ـ لطفا در منابع لاتین (ترجمه‌­شده) محل چاپ را ذکر نکنید.

ـ در ترجمه منابع لاتین تاریخ­ها را به میلادی تنظیم کنید.

 

شیوه ­نامۀ نگارش چکیده مبسوط:

مؤلفان و محققان گرامی برای نگارش چکیدۀ مبسوط فارسی و لاتین نکات زیر را درنظر بگیرید:

ـ چکیدۀ مبسوط با چکیدۀ معمول فرق می‌­کند. در چکیدۀ مبسوط، می‌­توان به آثار دیگران ارجاع داد، پژوهش‌­ها را با هم مقایسه کرد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده می‌­شود؛ اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست.

ـ در چکیدۀ معمولی، نویسنده باید در اصل مقاله را کوتاه کند. با این تفاوت که در چکیدۀ مبسوط به پژوهش­‌های آتی، جزئیات آزمون‌­ها، مسائل ریز جمع‌­آوری اطلاعات و غیره اشاره‌­ای نمی‌شود.

ـ در چکیدۀ مبسوط، قسمت‌­های زیر باید اشاره شوند: عنوان، اسامی و مشخصات مؤلفان، چکیده ساده، پیشینۀ نظری، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌­ها، جمع‌­آوری داده، تحلیل و بحث و لیست منابع.

ـ چکیدۀ مبسوط نباید بیشتر از پنج صفحۀ متوسط شود. نباید بیشتر از 6 تا 8 منابع در آن ذکر شود. منابعی را که در چکیدۀ مبسوط ذکر نشده در لیست منابع نیاورید.

ـ در صورت لزوم، بر مقدمه، مثال‌­ها و نتایج تمرکز کنید. در صورت نیاز، استفاده از عکس نیز مجاز است.

ـ تعداد واژگان بیشتر از 1000 کلمه نشود.

- حتما بین واژگان کلیدی در چکیده مبسوط انگلیسی نقطه­ ویرگول بگذارید. خود کلمه Keywords را برجسته کنید. پس از آخرین کلیدواژه نقطه بگذارید.

- تیتر هر بخش از چکیده را برجسته کنید.

- اگر منبعی را در چکیدۀ  مبسوط ارجاع می­دهید، حتماً در بخش فهرست منابع در پایان چکیده، اطلاعات کتابشناسی آن را ذکر کنید.