راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

از صاحب نظران و نویسندگان محترم انتظار دارد که در تدوین مقالة خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

خط مشی هیأت تحریریّه: هرگونه مقاله­ای که در زمینۀ تاریخ، زبان و ادبیّات فارسی (فرهنگ، تمدّن و زبان­های باستانی ایران) نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجلّه، پذیرفته خواهد شد. هیأت تحریریّه در ردّ یا قبول و نیز حکّ و اصلاح مقالات آزاد است.

بررسی مقالات: مقالات رسیده، نخست توسّط هیأت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شدند و در چارچوب تخصّصی موضوع نشریّه قرار داشته باشند؛ برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند؛ ارسال خواهند شد. برای حفظ بی طرفی، نام نویسندگان از مقالات حذف می شود.

راهنمای تدوین مقالات

الف: شیوه­ نامۀ مورد قبول نشریه

از صاحب­نظران و نویسندگان محترم انتظار می­‌رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

ساختار و روش تهیّة مقالات: 

لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

1- رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده­‎باشد و رعایت نیم‌­فاصله در نوشتن واژه­‌ها الزامی است.

2– مقاله­ باید حداکثر در 22 صفحة تایپ­ شده در ابعاد مجلّه (حاشیۀ بالای صفحه 5/8، پایین صفحه4/85 و حاشیۀ چپ و راست4/5 سانتی­متر) و  با استفاده از برنامــۀ Word  ،Bzar=13، تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف­‌ها، نیم سانتی­متر باشد.

3- ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و منابعی که بیش از یک مؤلّف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلّف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده­شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.

- ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود: (همان: 50)

- نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل قول­های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست و (با قلم شمارة 12) درج شود.

- نقل قول خلاصه یا استنباط‌­شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: کریمی،1382: 45تا50)

- نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: (پیاژه، به نقل از منصور، 1376: 50)

4- معادل لاتین واژه‌­ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و در داخل پرانتز فقط یک بار آورده شود.

5- عددنویسی فصول و بخش‌­ها، از راست به چپ نوشته شود.

6- جدول­‌ها، نمودارها و عکس‌­ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.

7- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:

صفحۀ اول: عنوان مقاله،  نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده و واژه‌­های کلیدی.

- عنوان : کوتاه ، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

نام نویسنده یا نویسندگان: در زیر عنوان و سمت  چپ نوشته شود و نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود و در زیرنویس، مرتبۀ علمی و نام دانشگاه یا مؤسّسۀ مربوط به هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود.

- چکیده : باید در صد و پنجاه تا دویست­ و پنجاه واژه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته­‌شود و شامل  معرّفی موضوع، ضرورت و اهمیّت پژوهش، روش کار و یافته‌­های پژوهشی باشد. به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته‌­ایم ، چگونه گفته­‌ایم و چه یافته‌­ایم.

– واژه‌­های کلیدی : اساسی‌­ترین واژه‌­هایی است که مقاله حول محور آنها بحث می­‌کند و مورد تأکید مقاله است و باید بین 3 تا 6 واژه باشد. در مقابل عنوان « واژه های کلیدی»، علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه‌­های کلیدی  مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

صفحات بعدی: به ترتیب شامل:  مقدّمه، بحث، نتیجه­‌گیری، یادداشت‌­ها و فهرست منابع و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

مقدّمه : مقدّمه،  بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی . در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می‌­شود تا  فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که شرح و بیان مسئله، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و بیان هدف‌­های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد و با عدد 1.مقدمه شروع شود.

- بحث: شامل تحلیل، تفسیر، استدلال­‌ها و نتایج تحقیق است. بحث باید  با شمارة 2 مشخص و عناوین فرعی بحث به صورت 2-1، 2-2، 2-3 و... تنظیم شود. (شماره­‌گذاری‌­ها باید از راست به چپ باشد.)

نتیجه­‌گیری : شامل ذکر فشردۀ یافته‌­ها و بحث است و با شمارة 3 مشخص می شود.

یادداشت­‌ها: شامل ِپیوست‌­ها ، ضمایم ، پی­‌نوشت­‌ها و به طور کلی مطالبی که جزء اصل مقاله نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می‌­رسد.

- فهرست منابع: منابع  در بخش­های جداگانه، شامل کتاب­‌ها و مقاله‌­ها و...، به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:

فهرست منابع

- کتاب‌­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

- زرین کوب، عبدالحسین. (1373). از کوچۀ رندان: دربارۀ زندگی و اندیشۀ حافظ. چاپ پانزدهم. تهران: سخن.

- وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمۀ محمّد هادی شهاب. (1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف اسلام.

کتاب­‌هایی که دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام  و نام خانوادگی نویسندۀ دوم. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

- مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1377). روش تحقیق کیفی. ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمّد اعرابی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

کتاب­هایی که بیش از دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

- گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. (1376). مبانی نقد ادبی. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.

ارجاع به کتاب­‌های یک نویسنده در یک سال؛ مانند مثال زیر:

- کریمی، یوسف. (1387/الف). روان­شناسی اجتماعی. تهران: رشد.

- کریمی، یوسف. (1387/ب). روان­شناسی شخصیّت. تهران: آگه.

کتاب­‌هایی که نام نویسندۀ آنها مشخّص نیست، درپایان فهرست کتاب­‌ها و بر اساس نام کتاب مرتب شوند:

- هزارویک شب (الف لیله و لیل). (1328). ترجمة عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی­‌اکبر علمی و شرکا.

 

مقاله‌­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

مقاله‌­هایی که بیش از یک نویسنده دارند:

-- نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

مقالة نشریّه‌های الکترونیکی

- اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجلّۀ علمی دوره، {ش. برای فارسی و no. برای انگلیسی}. مقاله (دسترسی در تاریخ). نشانی الکترونیکی.

- گزنی، علی.(1379). طرّاحی سیستم‌های بازیابی اطّلاعات بهینه در نرم­‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطّلاع‌رسانی. علوم اطّلاع‌رسانی16، ش.2-1 .دسترسی در 10 آذر 1385. از طریق نشانی: http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm 

 مقالة مجموعه مقالات

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. {در} عنوان مجموعۀ مقالات، {ویراستۀ} نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا {-} انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.

- دقیق روحی، جواد، و محمدرضا بابامخیّر.(1384). بررسی دیپلوستومیازیس در لای ماهی تالاب انزلی. در خلاصۀ مقالات سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران، ویراستۀ ریحانة سریری، 23-34. گیلان: دانشگاه گیلان.
مقالة کنفرانس‌ها

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله.{در} عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری.

- دالمن، اعظم؛ حسین ایمانی و حوریّه سپهری. (1384). تأثیر DEHP بر بلوغ آزمایشگاهی، از سرگیری میوز و تکوین اووسایت‌­های نابالغ موش. پوستر ارائه­شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیست‌­شناسی، گیلان.

مقالة دانشنامه

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. {در} عنوان دانشنامه، {ویراستۀ} نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا {-} انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.

- حریری، نجلا. (1380). ربط. در دایره­‌المعارف کتابداری و اطّلاع‌رسانی، ویراستة عبّاس حرّی، ج. 1: 870-874.

 

گزارش‌های علمی فنّی

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان گزارش. {گزارش طرح پژوهشی}. محلّ نشر: ناشر.

- گنجی، احمد، و بهزاد دوران.( 1386). بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 25 تا 40 سال شهر تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطّلاعات و مدارک علمی ایران. از طریق نشانی:

http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php

 

- استناد برگرفته از منابع دیگر (کتاب)

اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان اثر {ایتالیک}. ناشر: محلّ نشر [اطّلاعات اثر مورد استناد]. {نقل در} نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی (محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلی)، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلی.
- عراقی، حمیدرضا.( 1356 ). اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد روستا، داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی (تهران: سمت، 1383)، 102.

 

- پایان­ نامه‌­ها و رساله‌ها

اطلاعات نویسنده. (سال دفاع). عنوان پایان‌­نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسّسه.

- خامسان، احمد. (1374). بررسی مقایسه‌­ای ادراک خود در زمینه تحوّلی و سلامت روانی. پایان‌­نامۀ کارشناسی ارشد روان­شناسی تربیتی، دانشگاه تهران.

 

- استناد به اینترنت:

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 1996

ب- راهنمای کلی نگارش

مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به­‌کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندۀ محترم بر اساس جزوۀ «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی مقاله را مورد بازنگری قرار دهد.

-از گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی"".

- قبل از پرانتزها و گیومه­‌ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یکSpace گذاشته شود ولی علامت پرانتزها و گیومه‌­ها به کلمات یا شماره‌های درون آنها چسبیده باشند؛ مثال: این مقاله در مجلّۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شده‌است.

- کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده‌باشد و به واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

- کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف،سال: صفحه) آورده شوند.

- برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» استفاده شود:

خانۀ من به جای خانه­‌ی من /  نامۀ او به جای نامه‌­ی او / زندگی­نامۀ خودنوشت به جای زندگی­نامه­ی خودنوشت و...

تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق، رابطۀ خدا نوشته‌­شوند.

- در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می­‌شود، علامت تشدید گذاشته­‌شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن

 -  «نیم­‌فاصله» در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:

افعال استمراری: «می‌رود» به جای «می رود»، افعال دارای فعل معین مانند «نوشته‌است» به جای «نوشته ‌است»، افعال مرکب مانند «به‌کاربردن» به جای «به‌ کار بردن» و کلمات مرکب مانند «باستان‌شناسی» به جای «باستان شناسی»، «کریم‌­خان» به جای «کریم خان»، «طبقه­‌بندی» به جای «طبقه­ بندی»، «نجیب­‌زادگی» به جای «نجیب زادگی» ی نکره/ وحدت مانند «جامه‌­ای» به جای « جامه ای» ... نوشته شود.

- «ها»ی جمع، پسوند فعل‌ها، و کلمه‌هایی که از دو یا چند جزء تشکیل شده‌اند، با استفاده از نیم­‌فاصله به صورت جدا نوشته‌­شوند.

- علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه «» قرار داده­­‌شود:

عبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضلای عهد فتحعلی‌شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصری  است. «این شخص مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او به جا مانده‌است، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا، برادر محمدشاه قاجار، ترجمه کرده‌است» (بهار/3، 2535: 369).

روایت‌شناسی تلاش می‌کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا درنهایت به کشف الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می‌کند (ن.ک: برتنز،99:1382).

- واو عطف و علامت­‌های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخّصات منبع بیاید:

اگرچه تنها اثری که از طسوجی  به جا مانده، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا ترجمه کرده‌است» (ن.ک: بهار/3، 2535: 369)، همین کتاب به تنهایی نشان می­‌دهد که او «حسن ذوق و استادی تمام داشته‌ و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد» (ناتل خانلری،1369: 109).

روایت‌شناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دسته‌ای از آثار خلّاقه اطلاق می‌کنند که «زنجیره‌ای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده‌است» (لوته،1388: 9) و بیشتر، آن را محدود به قصّه می‌دانند (ن.ک: احمدی،1370).

- متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

- رعایت نشانه­‌گذاری صحیح متن الزامی است.

 

یادآور می‌­شود که رعایت‌­نکردن هریک از موارد یادشده، اعم از نکات مربوط به شیوه‌­نامۀ نشریه و چارچوب نگارشی، ویرایشی و املاییِ یادشده، مانع تأیید مقالۀ حاضر خواهدشد.

 

 

یادآوری مهّم

1-مقاله از طریق  ثبت نام در سامانة نشریّه :Jis.uk.ac.ir ارسال شود.

2- رسم الخطّ مورد قبول نشریّه و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد .

3-  چنانچه مقاله ­ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد؛ از دستور کار خارج می­شود.

4 حقّ چاپ هرمقاله، پس­ازپذیرش ­محفوظ ­است­ و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می‌­شوند تا مشخّص شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

5- نشریّه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.

6-آراء و نظریّه های مندرج در نشریّه، مبیّن نظر مسئولان و ناشر نیست.

 

 

نشانی نشریّه: کرمان - انتهای­ بلوار 22 بهمن – مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی –  مجلة مطالعات ایرانی

صندوق ­پستی:111-76165 کدپستی:7616914111 دورنویس: 3229065-0341 دفتر مجلة مطالعات ایرانی.

 نشانی پست الکترونیکی مجلّه:  rfarhang @uk.ac.ir