تماس با ما

نشانی مجله:  دفتر مجله مطالعات ایرانی، میدان پژوهش، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،بخش زبان و ادبیات فارسی، اتاق 325 دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهر کرمان، ایران.
تلفن دفتر مجله:  03433257260| زمان تماس روز دوشنبه ساعت 10 صبح تا 12 ظهر.
آدرس وبگاه مجله:  https://jis.uk.ac.ir
رایانامه: rfarhang@uk.ac.ir
رایانامه پشتیبان: jornalofiranianstudies@gmail.com

توجه: از پژوهشگران و نویسندگان محترم خواهشمند است هرگونه پرسشی در هر زمینه‌ای داشته باشند، از طریق رایانامۀ rfarhang@uk.ac.ir  درخواست خود را مطرح نمایند. 

با سپاس


CAPTCHA Image