بن‌مایۀ تولد نامتعارف قهرمان در افسانه‌های خور و بیابانک

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 هیأت علمی دانشگاه بیرجند

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

10.22103/jis.2024.22228.2538

چکیده

پژوهش پیش‌رو کهن‌الگوی تولد شگفت قهرمان را در برخی از افسانه‌های عامیانة خور و بیابانک به‌شیوة توصیفی-تحلیلی بررسی و تحلیل می‌کند. تولد شگفت، معجزه‌‌آسا و نامتعارف قهرمان، بن‌مایه‌ای بسیار مهم در آغاز داستان‌های عامیانه است که شروع داستان با پیشگویی دربارة سرنوشت شخصیت یا وصف صفات او، براعت استهلالی از حضور قهرمان در داستان است. این پژوهش نشان می‌دهد که تولد قهرمان در تعدادی از افسانه‌های خور و بیابانک جنبة اسطوره‌ای و افسانه‌ای دارد. در این داستان‌ها، معمولاً قهرمان از والدینی برجسته متولد می‌شود که در مواردی قهرمانْ شاهزاده است. اغلب به‌دنیاآمدن قهرمان و روند رشد و پرورش او با مشکلات، دشواری‌ها و موانع بسیار همراه است. درمجموع از اشکال گوناگون تولد شگفت قهرمان در افسانه‌های خور و بیابانک می‌توان به تولد با منشأ گیاهی، تولد بدون پدر و مادر، تولد با یک منشأ، تولد به‌صورت ناقص، تولد از غیر انسان، تولد به‌شکل حیوان-انسان و تولد با نذر کودک به درخت اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The origin of the unconventional birth of the hero in the legends of Khur and Biabank

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rafat 1
  • Akbar Shayanseresht 2
  • ebrahim mohammadi 1
  • Hamed Noruzi 3
1 Birjand University
2 University of Birjand
3 University of Birjand
چکیده [English]

The present research examines and analyzes the archetype of the miraculous birth of the hero in some folk legends of Khor and Biabank in a descriptive-analytical way. The amazing, miraculous and unconventional birth of the hero is a very important element in the beginning of folk stories, which starts the story with a prophecy about the fate of the character or the description of his characteristics, which is a sign of the presence of the hero in the story. This research shows that the birth of the hero in a number of legends of Khor and Biabank has a mythological aspect. In these stories, the hero is usually born to prominent parents, sometimes the hero is a prince. Often, the birth of a hero and the process of his growth and development are accompanied by many problems, difficulties and obstacles. In general, among the various forms of the miraculous birth of the hero in the legends of Khor and Biyabank, we can mention birth with plant origin, birth without parents, birth with one origin, incomplete birth, birth from a non-human, birth in the form of an animal-human, and birth with a child's vow. The tree pointed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interdisciplinary studies
  • archetype
  • folk tales
  • unconventional birth
  • Khur and Biabank