بررسی فعالیت میسیون آمریکایی همدان در دوره قاجار؛ با تأکید بر ساخت کلیسای انجیلی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی،گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی، مسئول موزه وقف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، ایران

10.22103/jis.2024.21223.2460

چکیده

همدان از جمله ماندگاه‌های مسیحیان از قرن اول میلادی بدین سو بوده است. توالی حضور پیروان مسیح در این شهر در قرن نوزدهم ادامه یافت و همدان مورد توجه میسیون‌ پرسبیترین آمریکایی قرارگرفت که شاخه‌ای از پروتستانتیسم مسیحی است و تفاوت آن با دیگر فرق مسیحی گستره جهانی آن می باشد. یکی از اقدامات ملموس میسیون‌ها در جهان، ساخت کلیساهایی در حوزه‌ گسترششان بود. در همدان نیز کلیسای انجیلی موسوم بهMemorial Chapel واقع در حیاط بیمارستان آمریکایی یکی از این سازه‌هاست که تاکنون به صورت تخصصی مورد پژوهش قرار نگرفته است. نوشتار حاضر نخستین پژوهش تخصصی در این باره است که نوع آن کاربردی و روش آن تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. این پژوهش به مدد منابع کتابخانه‌ای، اسناد آرشیوی و پژوهش‌های میدانی در پی پاسخ بدین سؤال است که کلیسای انجیلی در چه دوره‌ای ساخته شده؟ سازنده‌ آن کیست؟ و در ساخت آن از چه روش و اسلوبی بهره‌ گرفته شده است؟ طبق بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد این کلیسا در اواخر قاجار و توسط شخصی به نام جیمز هاکس کشیش-میسیونر معروف و با الگو از سبک‌های رایج کلیساسازی و خانه‌سازی در قرون نوزدهم و بیستم آمریکا ساخته شده است. یافته‌ها نشان می دهد این کلیسا در واقع یک بنای یادبود بوده و نقشه‌‌ سازه نیز منطبق با نوع کلیساهای طولی با پلان صلیبی است که در اروپا و سپس در آمریکا ایجاد شد و به مرور در برخی از نقاط دنیا از جمله همدان در حدود سال‌های 1919 تا 1927م(1337 تا 1345ق) گسترش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the activities of the American mission in Hamadan during the Qajar period; Emphasizing the construction of the evangelical church

نویسندگان [English]

  • Reza Karami 1
  • khosro mohammadi 2
1 PhD student of Iranian Islamic history, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Graduated with a master's degree in archaeology, head of the Endowments Museum, General Department of Endowments and Charitable Affairs, Hamadan Province, Iran
چکیده [English]

Hamedan has been one of the centers of Christians since the first century AD.The presence of Christ's followers in this city continued in the19th century, and Hamedan received the attention of the American Presbyterian Mission,which is a branch of Christian Protestantism, and its difference from other Christian denominations is its global scope.One of the concrete actions of the missions in the world was to build churches in the areas under their influence.In Hamedan,the Evangelical Church called Memorial Chapel located in the courtyard of the American Hospital is one of these structures that has not been researched in a specialized way.The present article is the first specialized research in this regard,which is applied and its method is historical with a descriptive-analytical approach.With the help of library sources, archival documents and field research, this research seeks to answer the question,in what period was the evangelical church built? Who is its creator? And what method and style was used in its construction? According to the investigations,it seems that this church was built in the late Qajar period by a person named James Hawkes, a famous priest-missionary,based on the common styles of church building and house building in the 19th and 20th centuries in America.The findings show that this church is actually a monument and the plan of the structure corresponds to the type of long churches with a cruciform plan that were created in Europe and then in America and gradually in some parts of the world including Hamedan around1919.It was extended until1927

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • Memorial Chapel
  • Hamedan
  • James W. Hawkes & Bell Hawkes
  • American Mission