بررسی و تحلیل دلیل کشتن داریوش سوم هخامنشی(براساس نظریه فرهنگی میشل فوکو)

نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه تاریخ-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه لرستان-خرم اباد-ایران

10.22103/jis.2023.20436.2407

چکیده

داریوش سوم(۳۳۶-۳۳۰ ق.م) آخرین شاه هخامنشی می باشد که دوره حکومت وی مصادف شد با حمله اسکندر مقدونی. داریوش نتوانست جلوی لشکر مقدونی یونانی را بگیرد و سرانجام در زمان این شاه سلسله هخامنشی منقرض شد. خود داریوش نیز بعد از فرار های مکرر از جلوی سپاه اسکندر، سرانجام توسط بسوس ساتراپ باکتریا(بلخ) و طرفداران پارسی او کشته می شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و استفاده از منابع و مآخذ معتبر تاریخی می باشد. در این پژوهش فرض بر این می باشد که داریوش در مقابله با اسکندر و لشکر او دچار اشتباهات سیاسی و نظامی متعدد شده و در نبرد ها به جای اینکه جهت افزایش روحیه لشکریان خود مقاومت نماید، پا به فرار می گذاشت. بنابراین مشروعیت خود را در میان بسیاری از پارسیان از دست داد و آنها به فکر چاره می‌افتند. سرانجام بسوس و یارانش جهت نجات سلسله هخامنشی ابتدا داریوش را از سلطنت خلع نموده و دستگیر می نمایند و چون داریوش تلاش نمود خود را به اسکندر تحویل دهد، جهت جلوگیری از اسارت داریوش و بر باد رفتن آبرو و شأن سلسله هخامنشی، مجبور به کشتن وی می شوند. بنابراین با توجه به نظریه فرهنگی میشل فوکو، داریوش که در ابتدا به خاطر شجاعت و لیاقت خود به پادشاهی انتخاب گردید، بعد از فرار های متعدد در نبرد ها،مشروعیت خود را نزد یاران خود از دست داده و کشته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the reason for the assassination of Darius III of the Achaemenids (based on the cultural theory of Michel Foucault)

نویسنده [English]

  • karim golshanirad
department of history.faculty of human scintifiece.univercity of lurestan.khoramabad.iran
چکیده [English]

Darius III (336-330 BC) is the last Achaemenid king whose reign coincided with the invasion of Alexander the Great. Darius could not stop the Macedonian-Greek army, and finally the Achaemenid dynasty became extinct during this reign. Darius himself, after repeated escapes from Alexander's army, was finally killed by Bessus Satrap Bactria (Balkh) and his Persian supporters. The research method in this research is descriptive, analytical and the use of valid historical sources and references. In this study, it is assumed that Darius made numerous political and military mistakes in confronting Alexander and his army, and instead of resisting to increase the morale of his army, he fled. So it lost its legitimacy among many Persians and they were thinking of a solution. Finally, in order to save the Achaemenid dynasty, Bessus and his allies first dethroned and arrested Darius, and when Darius tried to surrender to Alexander, he was forced to kill him in order to prevent Darius's captivity and the loss of the Achaemenid dynasty. Thus, according to Michel Foucault's cultural theory, Darius, who was initially elected to the kingdom because of his courage and merit, loses his legitimacy with his allies and is killed after numerous escapes in battle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Darius III
  • Bessus
  • Bacteria
  • Legitimacy
  • kill