دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 1-212 
آیین‌های عیّاری و جوانمردی در داستان سمک عیّار

صفحه 75-95

علی زرینی؛ رضا سمیع زاده؛ اسماعیل قافله باشی


بلاغت طنز در آثار ادیب قاسمی کرمانی

صفحه 129-142

نسرین فلاح؛ احمد امیری خراسانی